top of page

Tjänster

Taktvätt

Alla sorters tak

Fasadtvätt

Putsfasder,träfasader, plåtfasder, betong, skivtäckningar, tegel, sten och övriga ytor.

Altan/Trädäck

Så man kan fortsätta att njuta av ren altan.

Målartvätt/Förarbete

Innan målaren kommer

Renstratt

Montering av renstrattar på stuprör.

Snörasskydd! Tar bort risken för snöras utan att synas.

Med snörasskydd behöver du inte bekymra dig för snöras. Produkten håller snön på plats tills den smälter.

Lagar och regler

Svensk författningssamling SFS 1993:21617 är det regelverk som styr var snörasskydd skall monteras. §3 Snö och is som kan rasa ned och skada personer eller egendom på offentlig plats* skall utan oskäligt dröjsmål avlägnas från tak, rännor och likanade anordningar. Detta skall ske på ett sådant sätt att det inte därigenom uppkommer risk för att personer eller egendom skadas. Ansvaret för att åtgärderna vidtas vilar på ägaren eller den som till följd av nyttjanderättsavtal eller på någan annan grund är i ägarens ställe.

*Med offenlig plats enligt denna lag avses:

1. Allmäna vägar

2. Gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål.

3. Områden som detaljplan redovisas som kvartermark för hamnverksamhet, om de har upplåtits för detta ändamål och är tillgänliga för allmänheten,samt andra landområden och utrymmrn inomhus som stadigvarande använd för allmän trafik.

bottom of page