top of page

Teknisk information

Grön-Fri

Grön-Fri är ett effektivt bekämpningsmedel mot alger, mossa, lav på alla ytor utomhus, tex trä,puts,sten, tegel, talpannor mm. Förhindrar även blånad på trä.

Grön-Fri håller ytorna rena upp till 4 år

Grön-Fri bryts ned av UV-ljus ch luft.

bottom of page