top of page

Grön-Fri

Grön-Fri är ett effektiv bekämpningsmedel mot alger, mossa och lav. I filmen beskriver vi vad det är som växer och hur du ska göra för att får bort den oönskade påväxten.

bottom of page