top of page

FAQ-Vanliga frågor

Hur fungerar Grön-Fri?

Cellväggarna hos bakterier,alger mm består av fettartade ämnen som gör cellväggarna negativt laddade. Bensalkoniumklorid innerhåller en fettlöslig del men har, till skillnad mot cellväggarna, med positiv laddning. Bensalkoniumkloriden förenar sig med cellväggen varvid de får "fel" polaritet och sprängs sönder.

Är Grön-Fri farlig?

Ordet " Farlig" kan betyda mycket. Ämnet har används på operationssår i snart 50 år utan allvarliga biverkningar.Det har också släppts ut i naturen under samma långa tid utan att man kunnat visa några allvarliga skador. Om man med "farligt" menar att man kan dö av det vid normal användning så är svaret NEJ. Om man med ordet "farlig" inkluderar andra besvär så är också svaret NEJ och det grundas på en lång erfarenhet av ämnet i många olika sammanhang. Dock måste man alltid vara observant på mycket sällsynta verkningar t ex där kombinationseffekter (t ex synergism) av andra ämnen. Särkilt bör man vara uppmärksam på kombinationer med kända allergiframkallande ämne. Bensalkonimklorid är i sig inte allergiframkallande men kan, teoretiskt sett, förstärka denna effekt hos andra ämnen.

Jag har dricksvattenbrunn på gården. Kan Gön-Fri påverka vatten?

I mycket olyckliga fall kan nartuligtvis medlet komma in i brunnen, dock att på vägen hinner spädas ut till så låg koncentration att det inte kan på något sätt skada djur eller mäniskor. Medlet dödar dock bakterier i brunnen vilket snarast är en fördel, åtminstånde om det handlar om farliga bakterier.

Hur länge fungerar Grön-Fri?

Grön-Fri bryts främst ner av solljus (ultraviolett ljus) och denna nedbrytning går snabbare ju varmare det är. Det bryts ner av vissa mikroorganismer. Effekten sitter i även när medlet har brutits ner eftersom ytan är "ren" från sporer mm och det tar en viss tid innan nya sporer hinner nå ytan. Det går därför inte att säga någon exakt tid som gäller i alla sammanhang. Efarenhetsmässigt tar det upp till 3-4 år innan det börjar växa på ytorna igen.

Kan man blanda Grön-Fri i färg?

Rekommenderas inte eftersom medlet kan påverka färgens målningsegenskaper. Det ger inte heller någon påtaglig effekt mot påväxt.

Vad är det för skillnad på Grön-Fri och Algtvätt?

Algtvätt innerhåller hypoklorit vilket reagerar med organisk matrial till svårnedbrytbara klorerade föreningar vilka är kända för att vara miljöfarliga. Hypoklorit är ett mycket effektivt medel men det skall reserveras för fall där inget annat hjälper och då användas av kvalicerad personal.

Hur pårverkar mina det mina växter?

Alger är växter och meningen är att de skall påverkas. Troligen varirerar Känsligehten starkt mellan olika växter och därför bör man unvika att medlet kommer i kontakt med sådana växter man vill behålla.

Hur fort försvinner algerna?

De skiftar färg redan efter några dagar. Om man inte bearbetar ytan är beläggningen från alger borta inom ett år.

Hur påverkas sådana växter som fäster vid väggar mm?

Det är inte prövat än. Troligen händer inget allvarligt. Teoretiskt sett kan fästförmågan försvinna men man måste pröva praktiskt från fall till fall.

Är det farligt om min hund slickar på en yta som behandlas av Grön-

De mängder som en hund kan få i sig genom att slick en yta är så små att hunden inte tar någon skada av den.

Garanti-Grön-Fri

STV garanterar att den påväxt,alger, mossa eller lav som blir behandlad med Grön-Fri avdödas.

Varaktighet

Påväxten dör och luckras upp efter en behandling med Grön-Fri. Denna process kan ta olika lång tid för olika underlag och sortens påväxt till slut är ytan fri från påväxt. Grön-Fribryts ner ganska snabbt av t ex. solljus, detta innebär liten påverkan på miljön. Effekten sitter dock i även när Grö-Fri brutits ner eftersom påväxten är avdödad och näringsämnen är neutraliserade. För att ny påväxt skall etablera sig krävs nya förutsättningar hamnar på ytan. Erfarenhetsmässigt tar det upp till 3-4 år innan det börjar växa upp igen.

Garantiåtagande

Kan man härleda att produkten inte fungerat så utgår ersättning med nya varor, övriga omkostnader ersätts ej.

Referenser

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har testa våran produkter med mycket gott resultat. Läs gärna dessa på www.jape.se klicka på SP test.

bottom of page