Svensk Takvård - STV   Effektivt-Miljövänligt-Varaktigt-Enkelt
Teknisk information
Grön-Fri
 
Grön-Fri är ett effektivt bekämpningsmedel mot alger, mossa, lav på alla ytor utomhus, tex trä,puts,sten, tegel, talpannor mm. Förhindrar även blånad på trä.
 
Grön-Fri håller ytorna rena upp till 4 år
 
Grön-Fri bryts ned av UV-ljus ch luft.