Svensk Takvård - STV   Effektivt-Miljövänligt-Varaktigt-Enkelt
Du behöver en Flash Player för att kunna se detta
Grön-Fri
Grön-Fri är ett effektiv bekämpningsmedel mot alger, mossa och lav. I filmen beskriver vi vad det är som växer och hur du ska göra för att får bort den oönskade påväxten.